2020-06-25 07:00Pressmeddelande

Derome köper innovativ marknadsledare

Avtal är signerat mellan Derome och Svensk BygglogistikAvtal är signerat mellan Derome och Svensk Bygglogistik

Derome fortsätter att satsa på att utveckla sitt tjänsteerbjudande mot byggsektorn. Med förvärvet av det innovativa Svensk Bygglogistik blir Derome än mer heltäckande i sitt erbjudande att förenkla sina kunders vardag. 

Svensk Bygglogistik har mer än 20 års erfarenhet av större byggprojekt och har verkligen spetskompetensen att effektivisera logistiken på byggplatser.

- Det finns en enorm potential kring arbetet med bygglogistiklösningar och vi har under de senaste åren sett ett ökat intresse från hela byggbranschen. Med Derome som ägare får vi möjligheten att ta nästa steg med att både utveckla vårt erbjudande samt nå en bredare kundbas, säger Urban Wallin, VD Svensk Bygglogistik. Vi har ett stort driv i våra respektive bolag, det finns goda förutsättningar för en rejäl uppväxling.

I och med köpet kan Derome och Svensk Bygglogistik med gemensamma krafter samverka, vilket skapar ett tydligt mervärde för kunderna.

- Det finns enorma möjligheter för synergier, säger Johan Winroth, VD Derome Bygg & Industri. Våra bolag har ett tolvårigt samarbete i ryggen och att vi nu går in som ägare för att utveckla verksamheten ytterligare blir win-win för alla inblandade. Framförallt kunderna som får enkel tillgång till effektiva lösningar.

Gynnsam logistik även för mindre aktörer
Svensk Bygglogistik har mest fokuserat på större projekt, som exempelvis sjukhus och byggnation av hela stadsdelar. Med Derome som ny ägare kan marknaden utökas och det öppnas möjligheter att förenkla logistiken även vid mindre och medelstora byggprojekt.

- Det finns en sådan stor potential i Svensk Bygglogistiks erbjudande, logistik och hållbarhet är två av branschens största framtidsfrågor, säger Johan Winroth. När vi som bygg- och järnvaruhandel tar ett helhetsgrepp öppnas möjligheter att förändra processen i grunden.

Förutom affärs- och utvecklingsmöjligheterna nämns även värderingar och kulturen som en viktig aspekt till förvärvet.
- Vi är ett jordnära företag med stor drivkraft som hela tiden vill utmana rådande tillstånd, det är viktigt för oss att bolagen som vi förvärvar har samma förhållningssätt, säger Johan Winroth. Precis som vi, står Svensk Bygglogistik med båda fötterna på jorden och brinner för att förenkla kundens vardag.

Kontaktpersoner:
Johan Winroth johan.winroth@derome.se Tel: 0340-66 64 43

Urban Wallin urban.wallin@bygglogistik.se Tel: 0705-13 42 47

 

Svensk Bygglogistik fortsätter som eget bolag
Svensk Bygglogistik hjälper beställaren med hela logistikprocessen, så att planerna blir verklighet och att rätt material finns på rätt plats när byggnadsarbetarna kommer till arbetet. Det sparar både tid och pengar, samtidigt som beställaren slipper hantera alla tusentals transporter som kommer till byggplatsen. Bolaget samarbetar med ett flertal högskolor runt om i landet och utvecklar hela tiden sin spetskompetens inom området. Svensk Bygglogistik bibehåller sitt namn och varumärke även efter förvärvet och drivs vidare som ett helt eget bolag. Men med en ny ägare i Derome, Sveriges största familjeägda träindustri.

Mer om Svensk Bygglogistik: www.bygglogistik.se
Mer om Derome: www.derome.se
Om Derome

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri, det har vi blivit genom att hela tiden tillgodose kundernas behov. Vi har sex affärsområden, som samtliga bedriver utveckling och utmanar rådande normer. Vi verkar inom hela kedjan från skog till färdigt hus och har genom våra affärsområden en unik bredd av spetskompetens. Idag är vi 2300 medarbetare och beräknas omsätta 8,5 miljarder kronor under 2020.

Kontaktpersoner

Johan Winroth
VD
Johan Winroth
Derome Bygg och Industrivaror | tf Derome Träteknik