2020-03-26 06:00Pressmeddelande

Logistik som förenklar byggplatsen

Att hitta lösningar som gör byggbranschen mer effektiv kan vara avgörande för framtida byggande. Derome utmanar rådande normer för att göra logistiken så smart som möjligt. 

- Med vårt unika kunderbjudande får byggarna lägre kostnader och branschen minskar samtidigt sin klimatpåverkan, säger Peter Gustafsson, försäljningschef på Derome.

Forskning vid Chalmers Tekniska Högskola visar att mycket av byggarnas tid går till anskaffning av byggmaterial. Till exempel används cirka 70 procent av bygglogistikstiden till att skaffa järnvaror och förnödenheter som endast motsvarar tre procent av materialkostnaden i byggprojektet.

- Här är det vårt ansvar som leverantör att minska den tiden, säger Peter Gustafsson.

Med ett välutvecklat logistiksystem, helt i egen regi, erbjuder Derome sina kunder en mängd smarta lösningar. Säljande chaufförer åker ut på plats till byggarna och jobbar med mobila förråd ute på byggarbetsplatsen.

- Vi har just nu materialskåp, containrar, verktygskärror och mobila projektbutiker på olika byggarbetsplatser. Byggarna har de förnödenheter de behöver på angiven plats, i rätt mängd och säkert förvar, säger Peter Gustafsson. Våra säljande chaufförer ansvarar för sortimentet medan bygget fortskrider. Det som gör oss helt unika är att vi har kontroll på hela kedjan och kan leverera rätt vara - i rätt tid.

Nytt, hållbart och effektivt
Det sker mycket innovativt i byggbranschen, men branschen kan ibland upplevas som traditionell och konservativ. Med Deromes logistiklösningar utmanas en hel del av rådande normer.

- Fler och fler ser fördelarna med det här upplägget. Många kunder berättar att de lägger troligt mycket tid på att beställ, hantera och även leta efter material. Det är inte särskilt effektivt och nu sparar de massa tid då byggarna kan fokusera på produktionen som de kan bäst, säger Peter Gustafsson.

Den nya bygglogistiken har dessutom flera fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv.
- Det blir mindre materialsvinn och antalet klimatpåverkande transporter minskar. Dessutom att vi på Derome kan samordna våra leveranser så att det blir betydligt mer effektivt och resulterar i lägre klimatpåverkan.

Förståelse för kundens behov
Derome är Sveriges största familjeägda träindustri och verkar inom hela kedjan från skog till färdigt hus. Det betyder att företaget har kompetens och förståelse för behoven som finns genom hela kedjan.

- Vi jobbar hela tiden aktivt med att ifrågasätta metoder och hitta nya lösningar, säger Johan Winroth, vd Derome Bygg & Industri. Det bygger givetvis på att vi är lyhörda och har långsiktiga relationer med våra kunder.

Deromes smarta logistiklösningar kommer exempelvis användas vid byggnationen av Citygate och Platinan, båda projekten i Göteborg. Om Derome

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri, det har vi blivit genom att hela tiden tillgodose kundernas behov. Vi har sex affärsområden, som samtliga bedriver utveckling och utmanar rådande normer. Vi verkar inom hela kedjan från skog till färdigt hus och har genom våra affärsområden en unik bredd av spetskompetens. Idag är vi 2300 medarbetare och beräknas omsätta 8,5 miljarder kronor under 2020.