2022-04-28 09:00Pressmeddelande

Lärdomar från Hoppet hjälper branschen bygga fossilfritt

Slutsatserna och insikterna från byggandet av förskolan Hoppet har nu dokumenterats med en rapport som ger nytta för hela branschen. Slutsatserna och insikterna från byggandet av förskolan Hoppet har nu dokumenterats med en rapport som ger nytta för hela branschen.

Göteborgs stad ville bygga en förskola som så långt som möjligt skulle byggas fossilfritt. Derome ville utmana standarden för modernt träbyggande. Resultatet blev uppmärksammade förskolan Hoppet – där en hållbarhetsrapport nu erbjuder viktiga lärdomar för branschen.

Projekt förskolan Hoppet hade höga hållbarhetsambitioner och genom rapporten finns nu ett sakligt och vetenskapligt baserat svar på om ambitionerna nåddes. Svaret är: till största delen, men utmaningar kvarstår. En insikt som enligt Deromes hållbarhetschef Anders Carlsson är minst lika värdefull.

Vi vill vara öppna både kring förskolan Hoppets framgångar och utmaningar, så att våra lärdomar och insikter kan återbrukas av hela branschen. Ur den synvikeln är denna rapport guld värd för både byggföretag och beställare i näringsliv och offentlig sektor, säger han.

Startskott med potential 
Förskolans tidiga indikation var att projektet genom målmedvetet materialval och innovativa lösningar skulle minska klimatpåverkan med cirka 70 procent, jämfört med den referensförskola som ligger till grund för beräkningen. Rapportens slutliga beräkning visar att klimatpåverkan minskade med 62 procent, utan att räkna med inlagringen av biogent kol.

– Vi hade höga ambitioner, och att vi kan bygga en modern förskola med 62 procents lägre klimatpåverkan är ett fantastiskt resultat, som verkligen visar en väg mot framtiden. Vissa lovande lösningar har fått ge vika på grund av materialbrist, brandskydd, ekonomi eller tekniska utmaningar, säger Anders Hall, projektledare på Göteborgs Stad, lokalförvaltningen.  

– Resultatet visar också vilka utmaningar vi och andra exploatörer möter som vill bygga fossilfritt idag. Drivkraften för att nå ännu längre är fortsatt att sätta offensiva mål, samverka brett och arbeta med klimatdata i ett tidigt skede, säger Anders Carlsson.

Sätter en ny standard 
Som mest har det varit ett femtiotal projektörer som tillsammans vridit och vänt på olika konstruktionslösningar för att nå en så låg klimatpåverkan som möjligt. Ett liknande arbetssätt via partnering kommer stå modell för hur lokalförvaltningen vill bygga framöver och redan nu är arbetet igång med nästa projekt som denna gång har fokus på återbruk och där Derome på nytt medverkar.

– Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har som mål att bygga så fossilfritt som möjligt. Förskolan Hoppet är vårt första steg mot att nå Göteborgs Stads mål om en klimatneutral stad, och har gett ovärderliga insikter, säger Anders Hall.

Några lärdomar och slutsatser från rapporten:
- Partnering som entreprenadform är en framgångsfaktor
- Insamling av produktdata tar tid
- Planera avfallshanteringen utifrån byggfaserna
- Gör en tidig inventering av alternativ för energikällor
- Utse en särskild miljöansvarig i projektet

Här kan du läsa rapporten i sin helhet  

Vill du veta mer om arbetet med förskolan och innehållet i rapporten? 
Anders Carlsson, Hållbarhetschef Derome: 0300-568812, anders.carlsson@derome.se 
Anders Hall, Projektledare lokalförvaltningen, Göteborgs Stad: 031-3650213, anders.hall@lf.goteborg.se 

Fakta om förskolan Hoppet
Innovationsprojekt för fossilfri byggnation, initierat av Göteborgs Stad och med Derome som totalentreprenör. Förskolan är ett led i stadens mål om att minska klimatpåverkan från byggnationer och färdigställdes under december 2021, vilket sammanföll med att Göteborg fyllde 400 år.Om Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. År 2022 är vi 2800 medarbetare med en förväntad omsättning på 11 miljarder.

Kontaktpersoner

Anders Carlsson
Hållbarhetschef
Anders Carlsson
Derome AB