2021-04-30 09:54Pressmeddelande

Förskolan Hoppet kammar hem internationellt arkitekturpris

Hoppet DeromeHoppet Derome

Hållbarhetsprofilerade förskolan Hoppet prisas med en bronsmedalj i Rethinking the Future Awards 2021 – Sustainable Project of the Year. – Att skriva om reglerna för hur en hållbar byggnad kan gestaltas – det är precis vad det här projektet handlar om, säger Andreas Lebisch, ansvarig arkitekt på LINK Arkitekter som står bakom gestaltningen.

Utmanar branschen
På uppdrag av Göteborgs Stad bygger vi på Derome detta spännande innovationsprojekt där vi lyckats reducera klimatpåverkan med hela 70 procent jämför med en ”vanlig” förskola.

- Jättekul att Hoppet får denna utmärkelse och att projektet uppmärksammas! Hoppet är ett häftigt bygg- och innovationsprojekt där vi tidigt använt klimatprestanda som underlag för beslut, säger Anders Carlsson som är Teknik och FoU-chef inom Derome. Till vår stora glädje visar beräkningarna att det lönar sig att göra aktiva val utifrån klimatpåverkan.

Förskolan Hoppet utmanar konstruktörerna, tillverknings- och byggindustrin att fokusera mer på miljömässiga och sociala frågor.

- För branschen är det en signal om att hållbara och väl gestaltade projekt är högt efterfrågade. Det är med ödmjukhet och tacksamhet som vi erbjuder den kompetensen i våra projekt och det känns fantastiskt kul att få denna utmärkelse, säger Andreas Lebisch, ansvarig arkitekt på LINK Arkitektur.

Nya och innovativa lösningar
Hållbarhetsaspekten har varit ett styrande formelement i hela processen, samtidigt som gestaltningen har fått ta plats. Genom att testa nya lösningar, har de bästa lösningarna kunnat uppnås. Tre sammankopplade byggnadsvolymer skapar en inbjudande gård med fönster som ramas in och skapar sittplatser för att knyta ihop inom- och utomhusmiljön. Massivträ i nästan alla byggnadsdelar bidrar ytterligare till en varm och välkomnande känsla.

Senare i år inviger barnen på Hisings Backa sin nya förskola. Om Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. År 2021 är vi 2500 medarbetare med en förväntad omsättning på 10 miljarder.

Kontaktpersoner

Anders Carlsson
Teknik- och FoU-chef
Anders Carlsson
Derome Hus