2020-12-08 06:30Pressmeddelande

Derome utvecklar nytt bostadsområde i Alingsås

Derome ska bygga 250 bostäder och utveckla det nya området Södra Stadsskogen i Alingsås.Derome ska bygga 250 bostäder och utveckla det nya området Södra Stadsskogen i Alingsås.

Derome bygger fler bostäder i trästaden Alingsås och utvecklar det nya området Södra Stadsskogen med 250 hem. Främst bostadsrätter, men även radhus där alla har gemensamt att de byggs i trä. 

Planerna fastställdes i och med förvärvet av Stadsskogsparken Fastighets AB vilket innebär att Derome är ny ägare till det markområde där bostäderna ska utvecklas. Detaljplanearbetet är påbörjat och målsättningen är att detaljplanen ska vara klar under 2022.

- Vi tycker det är fantastiskt roligt att utveckla Södra Stadsskogen som en ny attraktiv del i befintliga området Stadsskogen. I likhet med många andra städer finns det ett stort behov av nya bostäder och vår ambition är att skapa ett område som både vi och Alingsåsborna kan känna stor stolthet kring säger Peter Mossbrant, vd Derome Hus AB.

Derome bygger vidare i Alingsås
Derome har tidigare varit med och utvecklat grannområdet Stadsskogen som är placerat strax söder om Alingsås stadskärna. Naturnära och med närhet till sjön Mjörn erbjuds ett lugnt och attraktivt boende med pendelavstånd till Göteborg. 

- Stadsskogen är ett eftertraktat område och vi ser fram emot att på nytt vara en del i utvecklingen och arbeta nära kommunen. Bostäderna byggs i trä vilket är ett miljömässigt hållbart sätt att bygga på och som passar väl in i Alingsås strategi att utveckla träbyggandet säger Torbjörn Jennerhed, Regionchef bostadsutveckling inom Derome Hus.

Bygget av bostäderna sker i Deromes husfabriker vilket kommer minska antalet transporter och störningar för kringboende - samtidigt som det ger god kontroll på kvalitet, miljöprestanda och kostnader i produktionen. Derome är också bland de första i branschen att börja erbjuda klimatdeklarerade bostäder.  Om Derome

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri, det har vi blivit genom att hela tiden tillgodose kundernas behov. Vi har sex affärsområden, som samtliga bedriver utveckling och utmanar rådande normer. Vi verkar inom hela kedjan från skog till färdigt hus och har genom våra affärsområden en unik bredd av spetskompetens. Idag är vi 2300 medarbetare och beräknas omsätta 8,5 miljarder kronor under 2020.

Kontaktpersoner

Peter Mossbrant
VD
Peter Mossbrant
Derome Hus