2020-10-01 09:01Pressmeddelande

Derome börjar nu erbjuda klimatdeklarerade bostäder

Från hösten 2020 börjar Derome erbjuda klimatdeklarerade bostäderFrån hösten 2020 börjar Derome erbjuda klimatdeklarerade bostäder

Under hösten 2020 tar Derome taktpinnen och ger sina kunder möjligheten att köpa en klimatdeklarerad bostad. Först ut är bostadsprojektet Ängsgården i Fjärås, men fler projekt är på gång.

Kravet om klimatdeklarationer från byggnader föreslås införas av Boverket den 1 januari 2022 och syftet är att öka kunskapen och på sikt minska klimatpåverkan inom branschen.

- Ett välkommet besked, men vi ser ingen anledning att vänta. Vi har kunskapen och verktygen på plats och väljer redan nu att börja redovisa klimatpåverkan från våra bostäder – något som gynnar oss själva, konsumenterna och inte minst klimatet anser Anders Carlsson, Teknik- och FoU-chef på Derome.

Derome ska bli klimatneutrala
Klimatdeklarationer är ett viktigt verktyg för att ge enskilda köpare, offentliga upphandlare och andra aktörer bättre beslutsunderlag. Samtidigt som det gynnar aktörer i byggbranschen som arbetar för att minska sina klimatavtryck.

- Vi jobbar brett och med många åtgärder för att sänka vår klimatpåverkan och på sikt bli klimatneutrala. Bland annat genom att minska energi- och materialanvändningen i vår tillverkning och använda förnybar- och fossilfri energi. Men helt avgörande för att nå målet är att vi väljer trä som byggmaterial, en inhemsk och förnybar råvara som bidrar till lägre utsläpp av koldioxid.

Kontroll på hela kedjan
Derome är specialister inom träbyggnation och har idag verksamhet inom hela kedjan från skog till färdigt hus. Något som ger företaget ett försprång och en god kontroll och insyn i hela värdekedjan.

- Eftersom våra bostäder produceras industriellt och i egna husfabriker har vi goda möjligheter att påverka materialval och tekniska lösningar för att minimera spill och minska avtrycken. Att vi bygger i trä ger oss dessutom möjlighet att bygga energisnålt.

Intresset kring bostadsprojektet Ängsgården i Fjärås har varit stort och planen för Derome är att under nästa år kunna presentera klimatdata för samtliga bostadsprojekt och husmodeller.

 Om Derome

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri, det har vi blivit genom att hela tiden tillgodose kundernas behov. Vi har sex affärsområden, som samtliga bedriver utveckling och utmanar rådande normer. Vi verkar inom hela kedjan från skog till färdigt hus och har genom våra affärsområden en unik bredd av spetskompetens. Idag är vi 2300 medarbetare och beräknas omsätta 8,5 miljarder kronor under 2020.

Kontaktpersoner

Anders Carlsson
Teknik och FoU chef
Anders Carlsson
Derome Hus