2021-02-03 06:30Pressmeddelande

Derome investerar 300 miljoner i ökad virkesproduktion

Derome gör en rejäl investering för att öka och säkra tillgången till virke de kommande åren.Derome gör en rejäl investering för att öka och säkra tillgången till virke de kommande åren.

Efterfrågan på trävaror förväntas stiga de kommande åren och Derome går nu ut med en rejäl investeringsplan med syfte att öka kapaciteten och tillgången på sågade trävaror.

Det är högtryck på trävarumarknaden och kundernas efterfrågan förväntas fortsätta öka både i Sverige och på utländska marknader. För att möta det ökade behovet investerar träindustriföretaget Derome 300 miljoner kronor i sitt sågverk i Derome. Inledningsvis med en ny torkanläggning med en total kapacitet på 220 000 m3.

- Den nya torkanläggningen är första steget i ett program där vi på sikt ska öka vår produktion till över 500 000 m3 i Derome. Våra kunder och deras verksamhet växer och vi gör nu stora investeringar för att kunna säkra tillgången till virke de kommande åren. Det gynnar kunderna samtidigt som det långsiktigt tryggar jobben för våra medarbetare i Derome, säger Gunnar Jakobsson, vd Derome Timber.

Del av en större investeringsplan
Satsningen på den nya torken ingår i en större investeringsplan som ska resultera i en ökad produktion de närmaste åren. På sågverket i Derome vidareförädlas virket till ett brett sortiment av träprodukter och målet med investeringarna är att förfina och utveckla dessa processer.

- Vi erbjuder ett av marknadens modernaste produktionsupplägg där vi får ut maximalt med virke av varje stock. Genom att tidigt i kedjan identifiera avvikelser och kapa bort dem i vidareförädlingen kan vi lyfta kvaliteten och minimerar spill. Det uppskattas av skogsägaren för dess goda avkastning samtidigt som vi tar tillvara på skogen på ett effektivt och respektfullt sätt, säger Gunnar Jakobsson

Efterfrågan finns globalt
Efterfrågan på virke ser ut att bli fortsatt hög på många marknader. Derome levererar det sågade virket till kunder i Sverige och i länder som England, Holland och USA. Virket används även i Deromes egen verksamhet inom hela kedjan från skog till färdigt hus.

- Våra sågverk och inte minst medarbetarna betyder mycket för att utveckla denna kedja. Trävaror är kärnan i en stor del av Deromes erbjudande och säljs bland annat hos våra byggvaruanläggningar, men de används även i den egna produktionen av takstolar och bostäder säger Gunnar Jakobsson.Om Derome

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri, det har vi blivit genom att hela tiden tillgodose kundernas behov. Vi har sex affärsområden, som samtliga bedriver utveckling och utmanar rådande normer. Vi verkar inom hela kedjan från skog till färdigt hus och har genom våra affärsområden en unik bredd av spetskompetens. Idag är vi 2300 medarbetare och beräknas omsätta 8,5 miljarder kronor under 2020.