2020-03-13 06:00Pressmeddelande

Nu går startskottet för Deromes virkesexport till USA

Derome söker ständigt efter nya vägar och nu sker första leveransen av virke över Atlanten. Som Sveriges största familjeägda träindustri är det naturligt att exportera till nya marknader.

Efterfrågan på virke av hög kvalitet är god i USA. Antalet husstarter har fördubblats sedan bostadskraschen 2009 - 2010 och husbyggnationen förväntas ligga kvar på en hög nivå även framåt. Samtidigt har produktionen av sågat virke i Kanada, som är den största leverantören av konstruktionsvirke till USA, gått ned på grund av timmerbrist orsakat av bland annat bränder och insektsangrepp.

- Vi ökar produktionen i våra sågverk hela tiden och med en god efterfrågan känns det naturligt att ta steget och satsa på USA som en ny marknad för oss. Det handlar om att inte lägga alla ägg i samma korg och våga satsa när förutsättningarna i omvärlden förändras, säger Gunnar Jakobsson, VD Derome Timber.

Sågverket i Kinnared först ut
Den första sändningen består av virke från Deromes sågverk i Kinnared som är ett av totalt fem sågverk inom företaget. Sändningen avgår nu med båt från Varberg med destination Lake Charles, Louisiana för vidare transport till kunder, främst hustillverkare i bland annat Texas och Louisiana.

- Med lagret i hamnen i Lake Charles får vi en kostnadseffektiv lagerlösning med närhet till våra kunder i ett område där det finns en stark ekonomi och god tillväxt. Vi får dessutom ett konkurrensmässigt bra erbjudande i jämfört med sågverk från Kanada, menar Carina Tollemark, exportsäljare Derome Timber.

Nya dimensioner
En utmaning med att exportera till USA är att det ställer nya krav på produktionsprocessen, eftersom de använder andra längder och dimensioner än i Sverige.

- De senaste månaderna har vi jobbat hårt med att förbereda oss. Att exportera till USA ställer nya krav över hela produktionsledet och våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete, berättar Gunnar Jakobsson, VD Derome Timber.

Ett av Deromes kärnvärden är drivkraft, vilket blir tydligt när företaget väljer att etablera sig på nya marknader. Viljan och modet att pröva nya vägar skapar både utvecklingsmöjligheter och trygghet för medarbetarna.Om Derome

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri, det har vi blivit genom att hela tiden tillgodose kundernas behov. Vi har sex affärsområden, som samtliga bedriver utveckling och utmanar rådande normer. Vi verkar inom hela kedjan från skog till färdigt hus och har genom våra affärsområden en unik bredd av spetskompetens. Idag är vi 2300 medarbetare och beräknas omsätta 8,5 miljarder kronor under 2020.