2020-11-30 12:01Pressmeddelande

Derome har Sveriges bästa styrelseordförande

Karl-Eric Andersson får utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap i Derome. Karl-Eric Andersson får utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap i Derome.

Deromes styrelseordförande, Karl-Eric Andersson, tar idag emot det prestigefulla priset Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap. Det betyder att Sveriges bästa ordförande just nu finns i Derome.

- Jag är glad och stolt över utmärkelsen! Den är ett resultat av den fantastiska tillväxt som Derome haft och som alla medarbetare på företaget varit med att skapa, säger Karl-Eric Andersson,

Priset delade ut vid lunchtid under måndagen och delar av motiveringen lyder:

”Pristagaren har hög integritet men är presigelös och förkroppsligar koncernens kärnvärden; drivkraft, enkelhet, ansvarstagande och långsiktighet. Han har byggt kompetens och erfarenhet i mer än 25 år på olika chefsposter inom koncernen. Delegationen till dotterbolagscheferna är långtgående och i rollen som ordförande är han en utmärkt mentor för dotterbolagscheferna. Pristagaran är en mycket bra lyssnare och skicklig på att summera allas åsikter till förslag som kan fattas gemensamt av styrelsen. Pristagaren fullgör ordföranderollen i ett stort onoterat familjeägt bolag på ett föredömligt sätt.”

Derome gillar att utmana

Karl-Eric har varit styrelseordförande sedan 2016 och dessförinnan koncernchef under många år i Derome. Han beskrivs ofta som jordnära och att han helst styr rampljuset mot andra. Samtidigt är Karl-Eric den som många vänder sig till för stöd och rådgivning. Själv lyfter Karl-Eric fram kulturen, Deromeandan, som en viktig förklaring till företagets tillväxt.

- Vi är entreprenörer och tävlingsmänniskor som gillar att utmana. Vi har kunderna i fokus och tänker att allt kan utvecklas och förbättras. För oss är det också viktigt att vara snabbfotade samtidigt som vi ser långsiktigt på alla satsningar och relationer. Vårt sätt att vara har gjort att vi kunnat utvecklas från en enkel bysåg, som min far startade 1946, till Sveriges största familjeägda träindustri, säger Karl-Eric. 

Derome har idag verksamhet i hela kedjan från skog till färdigt hus. Företaget omsätter 8 miljarder kronor och har 2300 anställda. Koncernen drivs av elva kusiner i den tredje generationen, som alla är verksamma i bolaget. Entreprenörsandan är stark och företaget har en kontinuerlig tillväxt med offensiva expansionsplaner framåt.

Se prisutdelningen: https://www.di.se/ditv/nyheter/guldklubban-2020/

Fakta om Guldklubban
Syftet med utmärkelsen Guldklubban är att öka medvetenheten om styrelseordförandenas viktiga roll och priset har delats ut sedan 2005. Exempel på bolag vars ordförande tidigare fått utmärkelsen är Löfbergs, Atlas Copco, Mellby Gård och Klarna.

Ett affärsinriktat och effektivt styrelsearbete är en viktig faktor i ett bolags framgång. Guldklubbans ändamål är att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelsens och styrelseordförandens viktiga roll genom att organisera genomförandet av utdelningen av den årliga utmärkelsen Guldklubban, och i därmed lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken. Guldklubban är instiftad av StyrelseAkademien och Deloitte år 2005.

För att kvalificeras till utmärkelsen Guldklubban krävs följande:

- Bolaget ska vara ett svenskt aktiebolag, bankaktiebolag eller en ekonomisk förening.
- Kandidaten ska ha varit ordförande för samma bolag i minst tre år.
- Bolagets styrelse ska ha minst fyra bolagsstämmovalda ledamöter.
- Minst en av ledamöterna ha sin verksamhet utanför bolaget och vara fristående från större ägare.
- Kandidaten är inte också bolagets vd.Om Derome

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri, det har vi blivit genom att hela tiden tillgodose kundernas behov. Vi har sex affärsområden, som samtliga bedriver utveckling och utmanar rådande normer. Vi verkar inom hela kedjan från skog till färdigt hus och har genom våra affärsområden en unik bredd av spetskompetens. Idag är vi 2300 medarbetare och beräknas omsätta 8,5 miljarder kronor under 2020.

Kontaktpersoner

Daniel Neander
Presskontakt | Kommunikationschef
Daniel Neander
Derome AB
Karl-Eric Andersson
Styrelseordförande
Karl-Eric Andersson
Derome AB