2021-04-12 11:31Sök

Derome tog plats i riksdagswebbinarium

Derome föreslår att bygga 100 nya trädgårdsstäder de kommande 10 åren. Derome föreslår att bygga 100 nya trädgårdsstäder de kommande 10 åren.

Intresset för det träindustriella byggandet är högt och många är överens om att mer av det är vad som krävs för att driva bioekonomin framåt och är lösningen på såväl klimatet, välfärden och bostadsbristen. Derome Hus VD Peter Mossbrant deltog och hade tydliga budskap till politikerna - Sverige behöver tydligare regelverk och fler trädgårdsstäder.

- För oss är det viktigt att skicka budskapet att Sverige behöver ett visionärt politiskt ledarskap som möjliggör byggandet av bostäder som människor vill ha och som samtidigt möter upp bostadsbristen och klimatutmaningarna. Mitt skarpa förslag är att bygga 100 nya trädgårdsstäder de kommande 10 åren. Det skulle ge Sverige mellan 20000  30000 bostäder per år och är mer klimateffektivt än att förtäta redan trånga städer, säger Peter Mossbrant, VD på Derome Hus.  

Svenska folket säger i undersökningar att de vill bo i trädgårdsstäder med närhet till både service och grönska. Ett exempel på en trädgårdsstad är Göingegården utanför Varberg som Derome bygger. Där finns boenden för alla faser i livet - med hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och hela skalan från flerbostadshus och kedjehus till villor med egen tomt. Forskningen visar att det är 30 - 40 procent mer klimateffektivt att bygga en trädgårdsstad utanför stadskärnor än att förtäta boendet inne i städerna. Trädgårdsstaden underlättar industriellt trähusbyggande genom att det skapas friare detaljplaner. 

Ett regelverk för hela Sverige 
I dag är det stora skillnader i hur Sveriges kommuner och länsstyrelser tolkar Boverkets byggregler kopplat till detaljplaneärenden. Särkrav är vanliga och det hämmar bostadsförsörjningen i Sverige genom att det försvårar möjligheten att standardisera och bygga kostnadseffektivt.  

- Vi behöver ett regelverk från Boverket som tillämpas likvärdigt i alla Sveriges kommuner och länsstyrelser. I dag tolkar tjänstemän regelverket olika vilket försvårar planering och produktion av bostäder som människor har råd att köpa och leva i, säger Peter Mossbrant. 

Kartläggning av jordbruksmark 
För att kunna bygga nya bostäder behövs mark. Allt oftare förhindras möjligheten att planlägga lämplig mark för bostadsproduktion. Framförallt handlar det om att regelverket kring jordbruksmark är för strikt så att inte en rimlig avvägning sker mellan bostadsbyggande och bevarande av mark. 

- Vi föreslår en kartläggning av viktig jordbruksmark för att frigöra utvecklingsmark runt våra tillväxtorter. Det skulle ge oss en tydlighet och förutsägbarhet i vår planering för bostadsproduktionen, avslutar Peter Mossbrant.  

Även innovationsprojektet Hoppet i Göteborg lyftes fram av flera deltagare på webbinariet som en föregångare i det träindustriella byggandet.  

Riksdagswebbinariumet arrangerades av riksdagspolitikerna Joakim Järrebring (S) och Ola Johansson (C) fredagen den 9 april och samlade drygt 40 deltagare från både bransch, fackförbund, kommun och riksdag.  Om Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. År 2021 är vi 2500 medarbetare med en förväntad omsättning på 10 miljarder.

Kontaktpersoner

Peter Mossbrant
VD
Peter Mossbrant
Derome Hus