2024-06-03 07:13Pressmeddelande

Derome inför PEFC-certifierat virke som standard i takstolar och färdigkapad stomme

PEFC-certifierat virke i takstolar och FKS ska förenkla Deromes kunders hållbarhetsresa.PEFC-certifierat virke i takstolar och FKS ska förenkla Deromes kunders hållbarhetsresa.

Derome tar ett stort och viktigt kliv framåt inom hållbar byggnation genom att införa 100 % PEFC-certifierat virke som standard för takstolar och färdigkapade stommar. Initiativet säkerställer full spårbarhet, hela vägen från den hållbart brukade skogen till slutprodukt och kund. 

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri med verksamhet i hela kedjan, från skog till färdigt hus. Inom koncernens vidareförädling av trä till byggkomponenter tas nu ett viktigt beslut om att erbjuda PEFC-certifierat virke i takstolar och färdigkapad stomme som standard. Initiativet ska bidra till ett långsiktigt hållbart trähusbyggande. 

- Genom att använda 100 % PEFC-certifierat trä i vår produktion stödjer vi ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk som visar hänsyn till natur, kulturmiljöer, skogsvård och sociala värden. Vi erbjuder högkvalitativa produkter med ett tydligt fokus på miljöansvar, det skapar trygghet för våra kunder i deras val av byggmaterial, förklarar Robert Andersson, försäljningschef inom Derome.

Deromes breda utbud av certifierade trävaror
Byggbranschen är på frammarsch inom hållbarhet och efterfrågan på PEFC-certifierade produkter från skogen växer hela tiden. En stor del av tillverkningen har sedan tidigare utgjorts av certifierat virke. Och nu förenklar Derome för kunden genom att kapa administrativa processer och införa certifierat material som standard. 

- Vi är stolta över vårt breda utbud av certifierade produkter. I vintras övergick också vår emballagetillverkning till att erbjuda 100 % certifierat virke i våra pallkragar. Det här stärker vårt engagemang för en hållbar framtid och visar vårt ansvarstagande gentemot kunder och miljö. Det känns bra att vi bidrar till att göra våra kunders hållbarhetsresa enklare, säger Ida Hansson, kvalitets- och miljösamordnare inom Derome.


Om Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för över 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. Vi är idag 2500 medarbetare med en omsättning på cirka 10 miljarder.


Kontaktpersoner

Kajsa Karlsson
Presskontakt
Kajsa Karlsson