2021-04-14 09:45Pressmeddelande

Derome är redo att Svanen-certifiera

Derome ska vara klimatneutrala 2030. Nu väljer företaget att Svanen-certfiiera sin husproduktion.  Derome ska vara klimatneutrala 2030. Nu väljer företaget att Svanen-certfiiera sin husproduktion.

Byggbranschen måste ställa om till en mer hållbar produktion och mängder av initiativ för att driva utvecklingen pågår. Nu tar Derome ytterligare ett steg när familjeföretagets husproduktion blir certifierad enligt Svanen, Nordens största miljömärkning.

– Vårt mål är att vara klimatneutrala 2030, det innebär att vi lägger mycket kraft på att hitta hållbara lösningar där vi tar ansvar för vår miljöpåverkan. Att certifiera vår produktion enligt Svanen är ett viktigt verktyg som i sin tur förenklar för våra kunder att Svanen-märka sina bostadsprojekt, säger Anders Carlsson, Teknik & FoU-chef på Derome.  

När Deromes husproduktion har en grundlicens enligt Svanen garanteras kunderna att produktionen lever upp till Svanens krav som bland annat ställs på energianvändning, innemiljö, innehåll i produkter och material samt på en kvalitetssäkrad byggprocess.  

Allt fler väljer att bo miljömärkt
De senaste åren har antalet Svanen-märkta hus ökat markant då allt fler konsumenter efterfrågar ett hållbart boende.

 – Intresset för miljömärkta bostäder växer stadigt, även om vi än så länge främst märker av detta i samband med våra större bostadsprojekt där produktionen sker i egna husfabriker. Men allt talar för att intresset kommer växa inom en bredare allmänhet, säger Anders Carlsson. 

Derome har sedan tidigare byggt flertalet projekt som är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver och med Svanen tar företaget alltså ytterligare steg i sitt ansvarstagande och sitt redan långtgående miljöengagemang.  

I framkanför en klimatneutral byggbransch
Derome är en innovativ aktör och medverkar eller driver ett flertal utvecklingsprojekt som utmanar branschen, med hållbarhet som fokus. Exempelvis genom förskolan Hoppet, ett innovationsprojekt tillsammans med Göteborgs Stad, där målet är att bygga en helt fossilfri förskola. Derome var även tidiga att börja med klimatdeklarationer och införde detta redan under förra året, för att mäta och då ha möjligheten att sänka klimatpåverkan ytterligare.  

- Vi bygger med trä, som vi anser är det mest hållbara byggnadsmaterialet och vi ser en växande efterfrågan, säger Anders Carlsson. Hela vår verksamhet grundar sig i trä, vi har egen förädling med egna sågverk och därmed en genuin kunskap om det här fantastiska materialet.  

Derome börjar projektering av de första Svanenmärkta bostäderna under 2021. 

Fakta om Svanen:
- Skapades 1989 och Nordens största miljömärkning
- Känns igen av 97 procent av alla svenska konsumenter
- Det Svanenmärkta byggandet har nästintill fördubblats i Norden de senaste två åren Om Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. År 2021 är vi 2500 medarbetare med en förväntad omsättning på 10 miljarder.

Kontaktpersoner

Anders Carlsson
Teknik och FoU chef
Anders Carlsson
Derome Hus