2022-04-25 10:45Pressmeddelande

Svenskproducerad byggkomponent ersätter global bristvara

Råspontluckorna tillverkas på Deromes sågverk och levereras i längder upp till fem meter, anpassade till konstruktionen. Råspontluckorna tillverkas på Deromes sågverk och levereras i längder upp till fem meter, anpassade till konstruktionen.

Förmålade råspontluckor är redan en hit för husbyggare och kapar massor av tid vid takbygget. Nu har forskningsinstitutet RISE testat produkten i ett helt nytt användningsområde. Testet visar att råspontluckan kan vara en fullgod ersättare för en global bristvara.

Idag används ofta importerad konstruktionsplywood i våtutrymmets bärande väggar. Pandemin, och nu det pågående kriget i Ukraina, har dock gjort konstruktionsplywood till en bristvara.

I sökandet efter lösningar kläckte en av Deromes tekniska projektledare idén att ersätta plywooden med den egenproducerade råspontluckan i våtutrymmen. Nu har idén testats skarpt av forskningsinstitutet RISE – som bekräftar att råspontluckan är ett fullgott alternativ.

- Eftersom råspontluckan tillverkas i Sverige blir vi mindre känsliga för materialbrist än om vi är beroende av importerat byggmaterial. Att råspontluckan dessutom har ett lägre koldioxidavtryck ger en win win, säger Anders Carlsson, hållbarhetschef på Derome.

Deromeföretaget Varbergshus, Hallands ledande totalentreprenör för trähus, planerar nu att gå över till att bara använda råspontluckan i sina badrum.

- Om vi kan använda en lokalt producerad produkt med lägre koldioxidavtryck ska vi givetvis göra det. Det är bra både för kunden och för klimatet, säger Tobias Gustafsson, teknisk chef på Varbergshus.

Råspontluckan är en prefabricerad byggkomponent framtagen för att effektivisera takbyggandet. Luckan tillverkas av granvirke och är 54 cm bredd, 2 cm tjock och kan levereras i varierande längder upp till fem meter, anpassat efter konstruktionen.

Råspontluckan har länge levererats grundmålad för att skydda mot fukt. En innovation i Deromes industrimåleri gör det nu möjligt att leverera råspontluckan helt färdigmålad med Svanenmärkt färg, vilket sparar jobbet att måla svåråtkomliga takutsprång på plats.

- Det blir till och med med en win win win: för oss, för husbyggarna och för yrkesmålarna, säger Anders Carlsson.

FAKTA:
RISEs test finansierades av CBBT, som är träbranschens gemensamma forskningsstiftelse med uppdrag att främja forskning och utveckling inom träbyggande: cbbt.se/om-cbbt/

Bifogade bilder är fria att publicera. Ange foto: DeromeOm Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. År 2022 är vi 2800 medarbetare med en förväntad omsättning på 11 miljarder.

Kontaktpersoner

Anders Carlsson
Hållbarhetschef
Anders Carlsson
Derome AB

Relaterad media