2024-06-25 06:03Pressmeddelande

Sista leveransen till Brogårdstaden, Deromes största projekt någonsin

Derome har sedan starten 2020 levererat 645 bostäder till Brogårdstaden i Upplands-BroDerome har sedan starten 2020 levererat 645 bostäder till Brogårdstaden i Upplands-Bro

Nu genomför Derome, Sverige största familjeägda träindustri, den sista leveransen till projektet Brogårdstaden i Upplands-Bro. Sedan 2020 har 645 bostäder levererats till Brogårdstaden, som är Deromes största bostadsleverans genom tiderna.

Bostäderna har utvecklats i ett samarbete mellan Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad. Sedan projektets start, våren 2020, har Derome levererat totalt 645 bostäder till Brogårdstaden i Upplands-Bro. Husen är industriellt producerade i Deromes husproduktionsanläggning strax utanför Varberg och har levererats med hög färdigställandegrad till byggplats.

- Det här projektet visar på kraften i industriell trähusproduktion. Att det går att bygga många bostäder rationellt och snabbt utan att behöva kompromissa med kvalitet eller estetik. Jag är stolt över att vi lyckas infria tidsplanen med marginal och att våra koldioxidutsläpp är lägre än vad de hade varit om projektet byggts med mer traditionella metoder, säger Henrik Svahn, affärsområdeschef Derome.

En effektiv process och ett gott samarbete
Derome har levererat flerbostadshus till Brogårdstaden och enligt Björn Bergman, regionchef Öst och Norr på Magnolia Bostad, sjuder området av liv i de etapper som redan är inflyttade.

- Området har blivit väldigt fint och processen och samarbetet med Derome har fungerat bra. När produktionen startade upp förstod man hur effektivt det är att använda en industriell byggmetod. Det har minskat risken för byggfel genom en kontrollerad process i fabrik och färdigställandet på byggplats har förkortats vilket har bidragit till lägre kreditkostnader, säger Björn Bergman, regionchef Öst och Norr Magnolia Bostad.

En stark laginsats
Projektet är det största genom Deromes snart 80-åriga historia och Henrik Svahn lyfter fram medarbetarnas insats i processen som en nyckel till framgång.

- Vi är väldigt stolta över resultatet, ett fint bostadsområde där människor ska kunna leva och trivas. Alla inblandade, från projektgrupper, till medarbetare i husfabrik och på byggplats, samt alla våra entreprenörer, är en del av den framgången.


Om Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för över 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. Vi är idag 2500 medarbetare med en omsättning på cirka 10 miljarder.


Kontaktpersoner

Kajsa Karlsson
Presskontakt
Kajsa Karlsson

Relaterad media