2024-02-07 08:04Pressmeddelande

Gamla fönster på plats i nya förskolan

Här monteras de återbrukade fönster som hämtats från en annan förskola inom Göteborgs Stad.Här monteras de återbrukade fönster som hämtats från en annan förskola inom Göteborgs Stad.

Byggnationen av förskolan på Friedländers gata går framåt, demonteringen är klar och trästommen på plats. Likaså alla återbrukade fönster i detta bygg- och återbruksprojekt som Göteborgs stad initierat och där Derome medverkar som totalentreprenör.

Ett av målen med projektet är att återbruka så mycket som möjligt på ett rationellt och kostnadsneutralt sätt. I projekteringsfasen gjordes därför en kartläggning av byggdelar som varit möjliga att använda från den befintliga byggnaden.

Fönster flyttar in
Kartläggningen visade bland annat att de fönster som fanns sen tidigare inte höll måttet utifrån dagens regler, men däremot har projektet identifierat och hämtat in fönster från en annan förskola inom Göteborgs stads bestånd. Dessa har nu demonterats och monterats på nytt.

– Det har krävt viss anpassning, de har målats om och sen har vi satt en skyddsfilm på rutorna för det har kommit nya normer kring personsäkerhet och glaskross, men att de dessutom sitter under en stor takfot gör att vi ser att de kommer få en lång livslängd säger Lina Frälsegård, projektledare stadfastighetsförvaltningen inom Göteborgs Stad.

Stomme för framtida återbruk
Fönstren har monterats direkt på byggplats i de planelement som Derome tillverkat på sin husfabrik i Anneberg utanför Kungsbacka. Förutom att de färdiga väggarna ger ett snabbt montage ökar möjligheterna att återbruka dessa i framtiden.  

– Fördelarna med att producera industriellt är många, men bland annat en resurssnål tillverkning med lite materialspill och bra kontroll på produktionskedjan. Vi försöker ständigt utveckla våra byggsystem för att de lättare ska kunna demonteras i framtiden. Det ligger i linje med branschens ökade kravställning kring just återbrukade produkter och cirkulära flöden säger Amanda Larsson, Hållbarhetsansvarig inom Derome

Grunden ger störst vinst

Förutom fönster kommer den färdiga förskolan ha andra byggdelar som är återbrukade - till exempel kommer plåttäckningen på taket att användas på nytt. Men det är återbruket av en annan helt grundläggande byggdel som ger den största klimatvinningen i slutändan.

- Det är att vi valt att använda befintlig betongplatta berättar Mattias Karlsson som är projektledare inom Derome – det har krävts en hel del anpassningar och håltagningar, men ger stora vinster både från ett klimat- och ekonomiskt perspektiv. Det är en viktig lärdom för hela branschen. 

Snabbfakta Friedländers gata
Verksamhet: Förskola
Byggherre: Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen
Totalentreprenör: Derome
Byggentreprenör: RA-Bygg
Arkitekt: KAKA

Förskolan är en del av Göteborgs stads innovationsprogram Hoppet som fungerar som ramverk för ett 30-tal olika projekt där innovationer och återbruk ska minska klimatpåverkan vid byggprojekt.

Läs mer om projektet på derome.se och hos Göteborgs StadOm Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för över 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. Vi är idag 2600 medarbetare med en omsättning på cirka 10 miljarder.


Kontaktpersoner

Kajsa Karlsson
Presskontakt
Kajsa Karlsson