2024-06-05 06:29Pressmeddelande

Derome och Trafikverket tecknar avtal

Avtalet med Trafkverket omfattar bygg- och industriförnödenheter och gäller från och med 1 juni 2024.Avtalet med Trafkverket omfattar bygg- och industriförnödenheter och gäller från och med 1 juni 2024.

Derome fortsätter bygga starka och långsiktiga kundsamarbeten och tecknar nu sitt första riksomfattande avtal med Trafikverket. Avtalet som gäller från 1 juni omfattar bygg- och industriförnödenheter och är skrivet på 2 år med möjlighet till förlängning. 

Samarbetet mellan Derome och Trafikverket innebär att familjeföretaget nu stärker sin position som leverantör av bygg- och industrimaterial mot infrastruktursektorn. Trafikverket får i sin tur en partner som gör stora satsningar inom hållbarhet och digitalisering, två områden som blir allt viktigare ju mer kraven ökar.

- Det är fantastiskt kul att en aktör som Trafikverket nu väljer oss som huvudpartner för inköp av förnödenheter. Ett samarbete som kommit till genom en bra dialog där vi hittat ett upplägg som svarar upp till Trafikverkets behov gällande sortiment, hållbarhet och digitala lösningar säger Mattias Collén, affärsområdeschef för Industrihandeln inom Derome.

Samhällsviktig verksamhet
Trafikverket är huvudansvarig för den långsiktiga planeringen av infrastruktur för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Andreas Hyllén är KAM och ansvarig säljare inom Derome. 

- Trafikverket har en samhällsviktig verksamhet och för oss har det varit avgörande att ta fram en affärsmodell som förenklar och effektiviserar i alla led. Det betyder bland annat att vi erbjuder ett flexibelt beställningsförfarande som kommer ske både digitalt och fysiskt via någon av våra 52 bygg- och industrihandelsanläggningar.

Vill du veta mer om samarbetet? Kontakta Mattias Collén nedan:Om Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för över 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. Vi är idag 2500 medarbetare med en omsättning på cirka 10 miljarder.


Kontaktpersoner

Mattias Collén
Affärsområdeschef
Mattias Collén
Derome Bygg och Industri