2020-01-30 07:30Pressmeddelande

Derome och Peab satsar på smart logistik

null

Derome och Peab samarbetar kring en lösning som gör vardagen enklare för 300 hantverkare, ger lägre byggkostnader och minskar projektets klimatpåverkan. Kärnan i samarbetet är en pop-up butik vilket bidrar till en mer effektiv och samordnad bygglogistik.

Peab har tecknat avtal med Derome om en lokal projektbutik på arbetsplatsen som tillhandahåller förnödenheter och järnvaror till projektet. Detta ger projektet en bättre logistiklösning som ökar produktiviteten och minskar transporter till kvarteret Platinan, som blir en del av nya Älvstaden i Göteborg.

- Peab och Derome har tillsammans utvecklat en lösning som gör vardagen enklare för de 300 hantverkare som jobbar med Platinan, samtidigt som den sänker byggets kostnader och minskar antalet klimatpåverkande transporter, säger Peter Gustafsson på Derome Bygg & Industrivaror.

Produktiviteten i byggsektorn kan öka

Forskning vid Chalmers Tekniska Högskola visar att orimligt mycket tid går åt till att anskaffa material som svarar för en liten del av kostnaden. Till exempel används cirka 70 procent av bygglogistikstiden till att skaffa industrivaror som endast motsvarar tre procent av materialkostnaden i byggprojektet. Samtidigt som 30 procent av tiden används för väggar och stommar, något som är 97 procent av kostnaden. Det finns alltså stora möjligheter att vinna resurser, genom att förändra logistikflöden och att hitta nya lösningar.

- Genom samarbetet med Derome kan Peab fokusera på det vi kan bäst, att utveckla och bygga hållbara fastigheter och stadsmiljöer. Vi sparar tid och pengar i anskaffningen av material, samtidigt som vi minskar antalet störande och klimatpåverkande transporter, säger Mats Landin, arbetschef på Peab.

Samarbete är receptet för innovation

I de flesta fall där nya lösningar ska förbättra för flera inblandade är samarbete en av framgångsfaktorerna, så är det även i det här fallet.

- Vi vill förenkla våra kunders vardag och det här är ett bra exempel på det, säger Peter Gustafsson. Vi vet alla att tid är pengar och det är möjligt att minska byggkostnaderna väsentligt med smart logistik. Peabs och Deromes samarbete är ett bra exempel på hur det kan gå till.

Konkret innebär den här lösningen att Derome öppnar en mobil butik på markplan i Platinan. Butiken innehåller det sortiment av industri- och förbrukningsvaror som krävs för varje byggfas. Hantverkarna behöver alltså inte åka och hämta varor, istället fyller de sina material- och verktygskärror i butiken och tar med dem till sin arbetsplats för dagen. Derome planerar och samordnar leveransen och samordningen innebär färre transporter till bygget. I kombination med Deromes fossilfria fordonsflotta ger det både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Deromes mobila butik öppnar i slutet av mars och kommer att serva de cirka 300 hantverkare från både Peab och Peabs underentreprenörer som jobbar i projektet.

Fakta
Kvarteret Platinan kommer att omfatta 60000 kvadratmeter kontor, hotell, co-working, restauranger och mötesytor fördelat på 18 våningsplan. Platinan kommer stå färdig under 2021, med möjlighet till inflytt 2022. Peab bygger kvarteret på uppdrag av Vasakronan och entreprenaden bedrivs i samverkan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA OM DEROME

Företaget har anor från 1946 då Karl Andersson startade första cirkelsågen i halländska Derome. Idag driver tredje generationen av ägarfamiljen Derome, som är Sveriges största familjeägda träindustri med över 2200 medarbetare. Omsättningen beräknas uppgå till 8 miljarder kronor under år 2019.

Deromes verksamheter avser skogs- och träindustri med fem egna sågverk, bygghandelsverksamhet, hustillverkning, produktion av trätakstolar, bioenergi, emballage, byggkomponenter, markexploatering samt förvaltning av lägenheter och lokaler i eget innehav. Derome har en omfattande export av sågade och förädlade trävaror och prefabricerade villor.

Produktionsanläggningar finns i Anneberg, Derome, Maa, Halmstad, Kalix, Kinnared, Kristinehamn, Mjölby, Okome, Skellefteå, Tanumshede och Varberg. Bygghandelsverksamhet finns på ca 40 orter och säljkontor för A-hus finns på ca 20 orter i Sverige. Takstolstillverkning sker även i Norge och Tyskland.

Varumärken som ingår i Deromekoncernen är även A-hus och Varbergshus. För mer information se: www.derome.se, www.a-hus.se och www.varbergshus.se.Om Derome

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri. Skogs- och träindustri med fem sågverk, bygg- och järnhandelshandelsverksamhet, hustillverkning, produktion av trätakstolar, pellets, emballage, byggkomponenter, markexploatering samt förvaltning av 1 600 egna lägenheter och lokaler. Har över 2200 medarbetare och beräknas omsätta ca 8 miljarder kronor under år 2019.