2019-04-24 07:00Pressmeddelande

Derome och Magnolia bygger i Kalmar

null

Det går extremt fort när Derome och Magnolia bestämmer sig och det är hyresrätter i Kalmar som är första anhalt. När de första bostäderna står inflyttningsklara har det gått ungefär ett år sedan de två bolagen signerade avsiktsförklaringen och samarbetet inleddes.

Under förra hösten inledde Derome och Magnolia Bostad det fördjupade samarbetet som sträcker sig över en femårsperiod och omfattar 600-800 bostäder per år. De första bostäderna som är resultatet av samarbetet byggs i Kalmar.
- Vi kompletterar varandra, säger Henrik Svahn, divisionschef Derome Plusshus. De projektutvecklar i attraktiva områden och vi utvecklar produkterna. De drygt 230 bostäderna i Kalmar är första leveransen och starten på ett långsiktigt samarbete.

Det är flervåningshus i trä som gäller och inflyttning för de första hyresgästerna planeras till början av 2020. Vilket är mycket snabbt, med tanke på att avsiktsförklaringen mellan bolagen skrevs för ett halvår sedan.
- Samarbetet blir än mer fruktsamt när det vilar på en gemensam värdegrund, säger Henrik Svahn. Vi tar ansvar för framtidens husbyggnation samtidigt som vi fokuserar på hög boendekvalité.

Även Magnolia Bostad ser positivt på samarbetet.
- Vi är mycket glada över vårt samarbete med Derome som erbjuder oss en effektiv byggnationstid med hög kvalité och uppfyller våra krav på projekt med miljöprofil, säger Erik Rune, vVD på Magnolia Bostad.

Hållbart byggande i trä

Efterfrågan av flerbostadshus i trä ökar och husen som byggs i Kalmar är fem våningar, men det finns möjlighet att bygga ännu högre i framtiden.
- Vi ser stora möjligheter att bygga höga hus i trä, säger Petra Eriksson, affärschef Derome Plusshus. Att få möjligheten att bygga flerbostadshus i trä, i attraktiva lägen med hög kvalitet ger en härlig känsla till stadsbilden. 

Derome gör en storsatsning på volymhus i trä och under hösten invigdes företagets fjärde produktionsanläggning. Företaget har stor bredd i utbudet och kan producera hyresrätter, bostadsrätter och även hotellrum.
- Eftersom vi har flera produktionsanläggningar med bra geografisk spridning, så når vi hela Sverige på ett smidigt sätt, säger Petra Eriksson. Anläggningarna kompletterar verkligen varandra, vilket gör att vi kan producera både större och mindre beställningar.

Derome som samhällsbyggare

Derome har en bred verksamhet, med bland annat egna sågverk, egen byggvaruhandelkedja och husproduktion av både småhus och flerbostadshus.
- Att vi bygger flera hundra hyresrätter på bra lägen ligger helt i linje med att vi är en hållbar samhällsbyggare, säger Henrik Svahn. Det känns mycket bra att vara en del av samhällsnyttan och dessutom bygga hållbart i trä. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA OM DEROME

Företaget har anor från 1946 då Karl Andersson startade första cirkelsågen i halländska Derome. Idag driver tredje generationen av ägarfamiljen Derome, som är Sveriges största familjeägda träindustri med över 2200 medarbetare. Omsättningen beräknas uppgå till 8 miljarder kronor under år 2019.

Deromes verksamheter avser skogs- och träindustri med fem egna sågverk, bygghandelsverksamhet, hustillverkning, produktion av trätakstolar, bioenergi, emballage, byggkomponenter, markexploatering samt förvaltning av lägenheter och lokaler i eget innehav. Derome har en omfattande export av sågade och förädlade trävaror och prefabricerade villor.

Produktionsanläggningar finns i Anneberg, Derome, Maa, Halmstad, Kalix, Kinnared, Kristinehamn, Mjölby, Okome, Skellefteå, Tanumshede och Varberg. Bygghandelsverksamhet finns på ca 40 orter och säljkontor för A-hus finns på ca 20 orter i Sverige. Takstolstillverkning sker även i Norge och Tyskland.

Varumärken som ingår i Deromekoncernen är även A-hus och Varbergshus. För mer information se: www.derome.se, www.a-hus.se och www.varbergshus.se.Om Derome

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri. Skogs- och träindustri med fem sågverk, bygg- och järnhandelshandelsverksamhet, hustillverkning, produktion av trätakstolar, pellets, emballage, byggkomponenter, markexploatering samt förvaltning av 1 600 egna lägenheter och lokaler. Har över 2200 medarbetare och beräknas omsätta ca 8 miljarder kronor under år 2019.