2021-04-19 15:00Pressmeddelande

Derome inleder förhandlingar om att stänga husfabrik i Renholmen

Derome har idag inlett MBL-förhandlingar med facket i syfte att stänga husfabriken i Renholmen och koncentrera hustillverkningen till företagets fabriker i Anneberg, Värö och Kristinehamn. Det innebär att 34 medarbetare i Renholmen har varslats om uppsägning. Avsikten är samtidigt att bemanna ett nytt kontor i Skellefteå med ett antal medarbetare.

Renholmen är den minsta av Deromes fyra husfabriker och samtidigt den anläggning som har störst investeringsbehov. Företagets fabriker i Anneberg (Kungsbacka), Värö (Varberg) och Kristinehamn har kapacitet att producera det som idag tillverkas i Renholmen utan att byggas ut. Fabriken i Renholmen är anpassad för att producera specialvolymer, en tillverkning som kommer att minska till följd av en ökad standardisering och automatisering.

- Genom att koncentrera tillverkningen till tre husfabriker kan vi till fullo utnyttja produktionskapaciteten och uppnå positiva synergieffekter, samtidigt som vi undviker stora investeringar, säger Johan Axelsson, vd Derome Husproduktion.

Inriktningsbeslutet att stänga fabriken i Renholmen innebär att Derome har tvingats varsla 34 personer om uppsägning. 

- Det är ett tungt och tråkigt steg att behöva ta ur ett mänskligt perspektiv, eftersom det handlar om engagerade och duktiga kollegor som gör ett bra jobb. Vår avsikt är att försöka stötta alla medarbetare i att hitta nästa steg framåt, säger Henrik Svahn, divisionschef för Produktion.   

Produktionen i Renholmen är planerad att fortsätta fram till andra hälften av augusti.

Derome har även för avsikt att öppna ett kontor i Skellefteå med ett antal medarbetare som jobbar med försäljning, inköp, projektering och projektledning, bland annat med fokus på projekt och kundsamarbeten i mellersta och norra Sverige.

Den industriella produktionen av småhus och flerbostadshus i trä kommer att växa i Sverige eftersom det har flera ekonomiska och miljömässiga fördelar jämfört med traditionellt byggande. Derome har dubblat den egna produktionen tre år i rad och ser möjligheter till fortsatt tillväxt.

- Vi ser en stor efterfrågan på våra produkter och har som mål att fortsätta stärka vår position på marknaden. Det kan vi göra genom att ständigt utveckla och effektivisera vår verksamhet, säger Johan Axelsson.


Ämnen: 2021

Om Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. År 2021 är vi 2500 medarbetare med en förväntad omsättning på 10 miljarder.

Kontaktpersoner

Johan Axelsson
VD
Johan Axelsson
Derome Husproduktion
Linda Andersson
Projektledare
Linda Andersson
Derome AB
Henrik Svahn
Divisionschef | PLUSSHUS
Henrik Svahn
Derome Husproduktion