2017-06-08 11:00Pressmeddelande

Derome fortsätter växa - öppnar familjeägd bygghandel i Lund

null

I september öppnar Derome en bygghandel för proffs i Lund. För två månader sedan förvärvades bygghandelskedjan Bygg-Aktiv AB med tolv anläggningar i södra Sverige. Öppningen av Lundanläggningen blir det första steget mot att ytterligare förstärka Deromes närvaro på sydsvenska bygghandelsmarknaden.

Den 4 september slås dörrarna upp till den 7 000 kvm stora anläggningen som belägen på Bondevägen 8, där bland annat Beijer Byggmaterial tidigare huserat. Sortimentet kommer vara fullskaligt och innehålla ca 8 000 artiklar, vilket blir Lunds bredaste bygghandelssortiment för proffs.

- Vår målsättning är att vara förstahandsvalet för proffsbyggare på sydsvenska marknaden. Att vara nära kunderna är en förutsättning och ambitionen är att det inte ska vara mer än 20 minuter mellan varje Deromeanläggning i framtiden, säger Johan Winroth som är VD för Derome Byggvaror & Träteknik.

Lund – en lovande marknad

Fastigheten är en temporär lokal som framöver ska rivas, för att ge plats åt bostäder. Vi kommer att fräscha upp lokalen och skapa en mycket rationell anläggning. Parallellt pågår just nu arbetet med att hitta en permanent lokal för bygghandelsverksamheten för 2019 och framåt.

- Vi har stor tilltro på Lund och har känt ett stort stöd från både kommunen och näringslivet för att få till en etablering snabbt, säger Johan Winroth. Våra systerbolag har även pågående och inplanerade byggnationer på flera håll i Lundregionen, bland annat i den nya stadsdelen Brunnshög. Lunds attraktionskraft växer varje dag, så det känns rätt att ytterligare stärka Deromes position i regionen.

Ny anläggning – 20 jobb till Lund

Etableringen av den nya byggvaruhandeln innebär ca 20 nya tjänster. Derome är idag marknadsledande på takstolar och i Lund ska det även finnas försäljnings- och konstruktionskontor för tak- och väggkonstruktioner. Så utöver bygg- och butikssäljare samt spetskompetenser inom järnvaror, kök, fönster, mur och puts, grunder och logistik, så kommer ett antal takstolskonstruktörer att behövas.

- Idag finns ingen annan familjeägd bygghandel i Lund och vi ser stora möjligheter med vår företagskultur och hur vi aktivt arbetar långsiktigt i allt vi gör. Vårt mål är att erbjuda proffsmarknadens bredaste produkt- och tjänsteutbud via kompetent personal med lokal närvaro. Medarbetarna är vår absolut största konkurrensfördel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA OM DEROMEGRUPPEN

Företaget har anor från 1946 då Karl Andersson startade första cirkelsågen i halländska Derome. Idag driver andra och tredje generationen av ägarfamiljen Deromegruppen, som är Sveriges största familjeägda träindustri med 1 750 medarbetare. Omsättningen beräknas uppgå till 6,5 miljarder kronor under år 2017.

Deromegruppens verksamheter avser skogs- och träindustri med fyra egna sågverk, bygghandelsverksamhet, hustillverkning, produktion av trätakstolar, bioenergi, emballage, byggkomponenter, markexploatering samt förvaltning av lägenheter och lokaler i eget innehav. Deromegruppen har en omfattande export av sågade och förädlade trävaror och prefabricerade villor.

Produktionsanläggningar finns i Anneberg, Derome, Halmstad, Kalix, Kinnared, Kristinehamn, Mjölby, Okome, Skellefteå, Tanumshede och Varberg. Bygghandelsverksamhet finns på ca 35 orter och säljkontor för A-hus finns på ca 20 orter i Sverige. Takstolstillverkning sker även i Norge och Tyskland.

Varumärken som ingår i Deromegruppen är även A-hus och Varbergshus. För mer information se: www.derome.se, www.a-hus.se och www.varbergshus.se.


Om Derome

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri. Skogs- och träindustri med fem sågverk, bygg- och järnhandelshandelsverksamhet, hustillverkning, produktion av trätakstolar, pellets, emballage, byggkomponenter, markexploatering samt förvaltning av 1 600 egna lägenheter och lokaler. Har över 2200 medarbetare och beräknas omsätta ca 8 miljarder kronor under år 2019.