2024-03-25 08:56Pressmeddelande

Arrangerar skogsträff för kvinnor i Kinnared

Anna Eriksson och Liselotte Jonsson arrangerar kvinnlig skogsträffAnna Eriksson och Liselotte Jonsson arrangerar kvinnlig skogsträff

Den nionde april arrangeras en kvinnlig skogsträff i Kinnared för att sprida kunskap, skapa nätverk och involvera fler kvinnor i skogsbruket. Såväl skogsägare som skogsintresserade är välkomna.

Enligt Skogsstyrelsens statistik är det sex gånger fler män som är sysselsatta inom svenskt skogsbruk och endast 15 procent av branschens anställda cheferna är kvinnor. Det är en bild Liselotte Jonsson och Anna Eriksson, som till vardags arbetar som virkesinköpare på Derome Skog, gärna är med och förändrar.

- Det finns så många kvinnor som är kunniga, engagerade och intresserade av skogen och skogsbruket. Vi skulle vilja skapa ett forum för där vi kan mötas, knyta kontakter och dela kunskap. Vi hoppas att det här kan vara en start. Skogsbruket behöver växa och då behöver vi bli fler kvinnor, säger Liselotte Jonsson.

Tips och råd om skogen
Under kvällen ska hon och kollega Anna Eriksson bland annat berätta om vikten av att ha en skogsbruksplan och vad man ska tänka på när det gäller plantering, röjning och gallring i skogen. De bjuder på tips och råd om hur skogsägare på bästa sätt undviker viltskador och samtidigt skapar en gynnsam miljö för vilt och biologisk mångfald. Men för att delta under träffen behöver deltagarna inte äga skog själva.

- Nej, det är inte ett måste. Det viktiga är att det finns ett engagemang och intresse för skogen, och att man vill träffa likasinnade. Vi hoppas på att det blir en bra blandning av folk, säger Liselotte.

När: Kinnared 9 april
Tid: 18.00-21.00
Plats: Deromes kontor vid sågverket i Kinnared
På plats i Kinnared träffar du också dina lokala virkesinköpare som deltar under kvällen.

Anmälan göra på derome.se senast den 5 april


Om Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för över 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. Vi är idag 2600 medarbetare med en omsättning på cirka 10 miljarder.


Kontaktpersoner

Kajsa Karlsson
Presskontakt
Kajsa Karlsson